Tehetségfejlesztésről

Komplex tehetségfejlesztés a Kamasztérrel együttműködésben

A magyar iskolák többségében a tehetséges gyerekek, speciális képességük fejlesztéséhez kapnak hangsúlyosan támogatást. A szakkörök, különórák, tanulmányi versenyekre felkészítő foglalkozások a tehetség erős oldalára fókuszálnak. Azt fejlesztik, amiben a gyermek jó, hiszen ez nyújt rövid távon sikerélményt és átlagon felüli eredményeket a gyermek számára.

Ahhoz, hogy hosszú távon is kiemelkedő teljesítményre legyen képes a gyermek, szükséges a „gyenge” oldal fejlesztése is. Ez alatt olyan hiányosságokat kell értenünk, amelyek a tehetség fejlődését megnehezítik. Akadályozhatja az erős oldal kibontakoztatását például az alacsony önértékelés, a tanulási motiváció hiánya vagy valamilyen részképesség gyenge színvonala. Az erős és gyenge oldal megnyilvánulása belső feszültséget is teremt a tehetséges gyermekben, ami szintén az eredményesség ellen dolgozik.

Ezért tehetségpontunkban személyiségfejlesztést végzünk. Nagy hangsúlyt fektetünk az önismeretre, az önbizalom és önelfogadás növelésére. Megtanítjuk a gyerekeket a stressz kezelésére, az érzelmek megértésére. A tanulási cél eléréséhez szükséges feladatokat, hozzáállást, felelősséget tudatos szintre emeljük. Mindezt a játék fejlesztő erejével és a sikerélmény lehetőségével motiváljuk.

A táborainkban a fejlődéshez szükséges szociális kapcsolatok kiépítését és a lazító programok által nyújtott regenerációt biztosítjuk a gyermekek számára. Így valósul meg a komplex tehetségfejlesztés, aminek nemzetközileg is bizonyított pozitív hatása van.

Annak érdekében, hogy a gyermek a saját környezetében, iskolájában is megkapja azt a támogató pszichológiai légkört, elfogadó attitűdöt amely szükséges az eredményességéhez, érvényesüléséhez továbbképzést biztosítunk a pedagógusok számára. A Tehetségsegítő coaching című 30 órás (30 kredit) képzésünk olyan szemléletmódot és kommunikációs módszereket kínál a résztvevőknek, melyek hatékonyabbá teszik a tanár-diák együttműködést, javítják a kapcsolatot, fokozzák a bizalmat és elfogadást a két fél között. A képzésen tanult eszközökkel csökkenthetőek a magatartási problémák, így a pedagógus a fegyelmezés helyett a tanításra és a tehetség kibontakoztatására tudja fordítani figyelmét. A képzés keretében a résztvevők képessé válnak a tanulók viselkedése mögött meghúzódó pszichés folyamatok megértésére, és elsajátítják a konfliktusok megelőzéshez és kezeléséhez szükséges kommunikációs készségeket. Így nem csak a tehetséges gyermekre, hanem az egész osztályközösségre tudnak pozitívan hatni. Ez hozzájárul a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kialakulásához is.

Mindezeken kívül alapítványunknál lehetőség van az egyéni segítségnyújtásra, coaching formájában.

Szeretettel fogadjuk az együttműködni kívánó iskolák, pedagógusok jelentkezését!

Címkék