TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Az alapítvány által támogatott projektek

Tudatos Élet (KAB-ME-14)

A program célcsoportja a hátrányos helyzetű, magatartásproblémával küzdő fiatalok voltak. Ez a csoport a populáció olyan alcsoportja, akik körében a droghasználat kialakulásának veszélye átlagon felüli. Ezért célzott prevenciós programot valósítottunk meg a számukra. Stresszkezelő technikákat, életvezetési készségeket, probléma megoldási stratégiát és társas kommunikációt tanítottunk. A foglalkozásokon a felelősségvállalás, az egymás iránti odafigyelés, a döntési helyzetekkel való megbirkózás volt a téma középpontjában. Az alkalmazott technikák közül a biztonságos, elfogadó légkör, a probléma feltárás, a problémahelyzetekben bennünk lévő érzések és igények megfogalmazása valamint az önismereti felismerések vezettek hatékony eredményre.

Nemzeti Tehetség Program (NTP-RTP-13)

A programban hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozását végző pedagógusok szakmai-módszertani továbbképzése valósult meg. Az akkreditált továbbképzés során olyan mentális támogatási technikákat ismertek meg a résztvevők, melyek hozzájárulnak a tehetségfejlesztés hatékonyságához és eredményességéhez. A képzésen összesen 72 pedagógus vett részt, akik közvetlenül összesen 2657 tehetséges fiatalt érnek el.

Fiatalok az élet küszöbén (TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0004)

A pályázat keretében a budapesti közösségi terünk fejlesztésére, valamint új közösségi terek kialakítására került sor 5 hátrányos helyzetű településen (Bátorterenye, Marcaltő, Somogyapáti, Tiszafüred, Vilmány). Cél a fiatalok életminőségének javítása rendszeres szabadidős tevékenység révén.
21 pedagógus végezte el a Kamasztér Alapítvány pedagógiai módszertanára épülő „Játék és Gondolkodás” című akkreditált képzést. A teljes projektidőszakban összesen 375 fő vett részt egyéni fejlesztésben kiscsoportos foglalkozások keretein belül. Az 5 településen összesen 4703 fiatal részvételével 224 alkalommal valósultak meg a fejlesztő játszóházak, melyek a program szakmai zárását követően tovább működnek.