Tehetségpont

Alapítványunk 5 éve végez komplex tehetségfejlesztést, mely a tehetséges fiatal teljesítményének kibontakoztatásán, a személyiség erős és gyenge oldalának fejlesztésén kívül kiterjed a prevencióra, a hátrányok leküzdésére, a megfelelő környezet, és a fejlődéshez szükséges pszichológiai háttértényezők biztosítására. Szakembereink képzett pedagógusok, trénerek, coachok, pszichológusok, akik a tehetségpont rendelkezésére állnak szaktudásukkal.

A szakmai koncepciónk kialakításának alapját Mönks-Renzulli elmélete képezi, mely szerint a tehetség három személyiségjegy interakciójából jön létre: motiváció, kreativitás, kivételes képességek. A tehetségfejlesztő programjainkat ennek a három személyiségjegynek a fejlesztésére építjük. Majd ezt egészítjük ki a támogató környezettel, mely szintén hangsúlyos szerepet kap a tehetségfejlesztésben. A foglalkozások összeállítása során figyelünk arra, hogy a gyerekek megélhessék énhatékonyságukat, és a programok felkeltsék személyes érdeklődésüket. Mindezt fejlesztő tréningek és műhelyek formájában valósítjuk meg, melyek alkalmasak a játékos lebonyolításra és az elméleti tudás saját tapasztalaton keresztüli elsajátítására, alkalmazására. Tehetségfejlesztő tevékenységünket három területen fejtjük ki: a logikai-matematikai, az intraperszonális és az interperszonális tehetségterületen.

 Kamasztér - 2019 -
Kamasz, Coaching

További tevékenységeink