Közérdekű adatok

Közérdekből nyilvános adatok

Hivatalos név: Kamasztér Alapítvány. Közhasznú szervezet. Alapító Dr. Pozsonyi László. Az alapítvány kezelő és legfőbb szerve az 5 tagú kuratórium. A kuratórium elnöke: Balog Edina Anna. A kuratórium titkára: Szedlák Gábor. A kuratórium tagjai: Duhajné Kiss Ilona, Molnár Árpádné, Benda Károly. Az alapítvány székhelye és posta címe: 1035 Budapest, Szél utca 3-5 fszt. 20-21. Adószám: 18112670-1-41. Bankszámlaszám: 11703006-20069823-00000000. Bírósági nyilvántartási szám: 8896
Az alapítvány alaptevékenysége a játékon keresztüli készség-, és képesség fejlesztés. Közvetlen célcsoportja a 12-29 év közötti fiatalok. Közvetett célcsoportja a szülők és a pedagógusok. Országosan működő szervezet vagyunk. Tevékenységeinket kihelyezett helyszíneken, illetve a Budapesten található tehetségpontunkban végezzük, melynek címe: 1051 Budapest, Zrínyi utca 5. negyedik emelet 407-es szoba. Tevékenységét önkéntes munkavállalással végzi. Közérdekű önkéntes nyilvántartási szám: 7969.
Éves közhasznúsági jelentések: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján készült közhasznúsági jelentéseink. 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Dokumentumok

Alapító okiratunk a 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv szabályai (74/A-74/F.§-ai) alapján készült. A törvényi rendelkezések szerint az alapító okiratunk 2014. március 8-án módosításra került, mely módosítás 2014. 10. 22-ével emelkedett jogerőre.
A Kamasztér Alapítvány bejegyzésekor született Bírósági Végzés.
Szervezeti és működési szabályzatunkat az alapítvány megalakulásakor készítettük.
Etikai kódexünk az alapítói célokkal és az alapítvány küldetésével összhangban készült. Az etikai kódex megalkotásának célja a tevékenységünkre vonatkozó etikai szabályok írásba foglalása, és tudatosítása. A Kamasztér Alapítvány vezetői és önkéntesei munkájának és magatartásának mindenkor és minden körülmények között feddhetetlennek kell lennie. Az etikai kódex az alapítvány kuratóriumának tagjaira, az alapítvány munkatársaira és önkénteseire vonatkozik.